Over Eden Roc

Eden Roc is actief als onafhankelijk investeerder in middelgrote, gezonde en goed geleide ondernemingen in Nederland, België en Duitsland. Deze ondernemingen hebben een ondernemingswaarde tussen de € 3 mln en € 30 mln. Vaak combineert Eden Roc haar eigen middelen met die van een beperkt aantal mede-investeerders.
Daarnaast stelt Eden Roc op beperkte schaal haar expertise op het gebied van fusies- en overnames als adviseur ter beschikking aan derden-opdrachtgevers.

Eden Roc is opgericht door Joop Geurts. Sedert vele jaren is hij actief als strategisch- en financieel adviseur voor talrijke bedrijven in Nederland. Na eerder werkzaam te zijn geweest voor F. van Lanschot Bankiers en de Rabobank werd hij in 1999 een van de oprichters van een adviespraktijk op het gebied van fusies- en overnames. Vanaf 2008 participeert hij zelf in ondernemingen in Nederland en Vlaanderen.

Meerwaarde

Eden Roc versterkt haar ondernemingen onder anderen door:

  • het beschikbaar stellen van adequate financiële middelen
  • het aanscherpen van de strategische beleidsontwikkeling van de onderneming
  • het handhaven van een gezonde discipline op het gebied van financieel management
  • het fungeren als klankbord voor de directie
  • het inzetten van haar netwerken
  • indien mogelijk het realiseren van add-on acquisities
  • een professionele aanpak bij een mogelijke exit