Investeerders

Eden Roc combineert haar financiële inbreng in ondernemingen vaak met mede-investeerders. De samenstelling van de groep van investeerders kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Er is dus geen sprake van een fonds-structuur. Voor elke participatie wordt een zogenaamd Special Purpose Vehicle (SPV) opgericht. De mede-investeerders variëren van instituties tot informal investors (hoofdzakelijk (oud-) ondernemers). Eden Roc treedt als bestuurder van de SPV tevens op als vertegenwoordiger van de investeerders. Normaliter hebben de investeerders geen direct contact met de ondernemingen waarin wordt deelgenomen.

  • Investeren in bedrijven kan risicovol zijn
  • Investeren kan voor bedragen vanaf € 100.000
  • De looptijd van een investering bedraagt normaliter 4 tot 7 jaar
  • Tussentijds is de belegging illiquide
  • Door leverage met bankfinanciering is sprake van risicospreiding en hoger rendement
  • Op kwartaalbasis een schriftelijke Investment Update per onderneming
  • Periodieke meetings indien daartoe aanleiding is, doch minimaal één keer per jaar