Management

Als koper van een onderneming werkt Eden Roc altijd nauw samen met de directie van de onderneming. De zittende directie kan met ondersteuning van Eden Roc een Management Buy Out realiseren. Anderzijds komt het vaak voor dat de verkopende aandeelhouder tevens directeur is van de onderneming en op grond van hem moverende redenen de onderneming direct of op termijn wenst te verlaten. In dat geval gaat Eden Roc, vaak in samenspraak met de verkoper, op zoek naar een nieuwe directie. Ook komt het voor dat Eden Roc uit haar netwerk reeds een directeur beschikbaar heeft. In alle gevallen zal de directie zich voor de lange termijn verbinden aan de onderneming en mede om die reden ook participeren in het kapitaal van de onderneming.

Onze Intenties

  • Werken aan een soepele én solide overgang van de onderneming
  • Perspectieven bieden aan medewerkers op het gebied van groei- en persoonlijke ontwikkeling
  • Handhaven van de bedrijfslokatie
  • Uitbouwen van de sterke punten van de onderneming
  • Waar mogelijk nieuwe elementen toevoegen aan de bedrijfsvoering
  • Scherpe aandacht voor risico’s binnen en buiten de onderneming